E-posttjänsten för dig som
1) vill få information om vad som är på gång inom konst och kultur.
2) jobbar med konst och kultur och vill nå ut med info till enskilda personer samt press och media. Kulturpost administreras av Föreningen Luckan r.f. i Finland. Kontakt: [email protected]
FI
Kulturpost on sähköpostijärjestelmä sinulle
1) joka haluat pysyä ajan tasalla siitä, mitä ruotsinkielisellä kulttuurikentällä tapahtuu.
2) joka haluat tiedottaa omista kulttuuritapahtumista ja palveluistasi ruotsinkieliselle kulttuuriyleisölle.
Sähköpostijärjestelmää hallinnoi Föreningen Luckan r.f. i Finland, [email protected]
EN
Kulturpost is an email system used to promote Swedish cultural activites in Finland. Artists, groups and institutions can use the service to send out their newsletters. Contact [email protected]

http://kulturpost.fi/