NordMatch är en nordisk-baltisk nätverksträff som arrangerats 2011, 2012 och 2014 av kulturnätverket Produforums riksomfattande projekt. Med finansiering från Europeiska socialfonden under 2009-2014.
FI
NordMatch on kulttuuriverkosto Produforumin valtakunnallinen projektin järjestämä pohjoismainen ja baltialainen verkostotapaaminen (2011, 2012, 2014).
EN
NordMatch is a Nordic and Baltic network meeting arranged by the cultural network Produforum in 2011, 2012 and 2014.

http://blogg.produforum.fi/nordmatch