På Kulturforum.fi hittar du info om evenemang och kulturaktörer . Efter en enkel registrering kan du lägga upp annonser och presentationer. Tjänsten skapades inom ramen för Produforums riksomfattande projekt, med finansiering från Europeiska socialfonden 2009-2014. Tjänsten administreras av Luckan i huvudstadsregionen. Kontakt: [email protected]

Foorumilla löydät tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kulttuuritoimijoista. Rekisteröinnin jälkeen voit heti ladata foorumille ilmoituksia ja esittelyjä. Kulturforum.fi kuuluu kulttuuriverkosto Produforumin valtakunnallisen projektin kehittämiin verkkopalveluihin. Palvelua hallinnoi tiedotus- ja kulttuurikeskus Luckan Helsingissä. Lisätietoja: [email protected]

Kulturforum presents events and artists. The service was started up by Produforum, a project funded by European Social Fund, offering services for the Swedish speaking cultural field in Finland. Kulturforum is administrated by Luckan, a Finland-Swedish information and cultural centre in Helsinki. Contact [email protected]